Ostatnio dodane

Portal wspiera Sto- warzyszenie Kultura Miejska w Gdańsku, w ramach nieformalnej sieci "Partnerstwo dla Wrzeszcza", dzięki dofinansowaniu:

Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Creative Commons LicenseLicencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska
Wykonanie: Artuditu.net 2008